Zmluvy

ČísloPredmetTypRokSuma
7Zmluva o poskytovaní technickej služby č. 2020 Zmluva20205604,20 €podrobnejšie
6Zmluva o obstaraní zájazdu pre ZŠ Sokoľany.Zmluva20203000,00 €podrobnejšie
5Zmluva o spracovaní osobných údajov.Zmluva2020podrobnejšie
4Dodatok č. 1 2020 k Licenčnej zmluve - DATALAN.Zmluva2020podrobnejšie
3Dodatok č.2 k zmluve o preprave č.159/2004Zmluva2020podrobnejšie
2Zmluva o poskytovaní služieb - Alena Kozáková.Zmluva2020podrobnejšie
1Zmluva o združenej dodávke elektriny.Zmluva2020podrobnejšie
1