Zmluvy

ČísloPredmetTypRokSuma
56Zmluva o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti internet.Zmluva202172,00/mes. €podrobnejšie
55Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuZmluva2021podrobnejšie
54Zmluva o dielo - oprava budovy ZŠ Sokoľany z dôvodu odstránenia nevyhovujúcich podmienok v priestoroch výdajne stravy a v priestoroch šatne.Zmluva202117318,02 €podrobnejšie
53Zmluva o dielo - vodovodná a kanalizačná prípojka.Zmluva2021podrobnejšie
52Zmluva o dielo - trávenie voľného času v obci SokoľanyZmluva202169782,93 €podrobnejšie
51Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti spracovania administratívnych podkladovZmluva2021950,00 €podrobnejšie
50Zmluva o poskytnutí finančného príspevku regiony č. 20/2021Zmluva2021900,00 €podrobnejšie
49Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie od Ministerstva dopravy a výstavby na rok 2021.Zmluva202114280,00 €podrobnejšie
48Zmluva o poskytovaní služieb . stavebný dozor . oprava MK1 a MK2Zmluva20211900,00 €podrobnejšie
47Zmluva o dielo - oprava MK1 a MK2 SokoľanyZmluva2021179267,27 €podrobnejšie
46Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie pre CVČ DomkaZmluva202176,00 €podrobnejšie
45Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie pre CVČ Mesto KošiceZmluva2021133,00 €podrobnejšie
44Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie pre CVČ Kongregácie sestier DominikánokZmluva202119,00 €podrobnejšie
43Poistná zmluva s UNIQA poisťovňaZmluva20211112,29 €podrobnejšie
42Dodatok č. 002 k Zmluve o dodávke plynuZmluva2021podrobnejšie
41Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie pre CVČ Jazero n.o..Zmluva202119,00 €podrobnejšie
40Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie pre CVČ Beniakovce.Zmluva20211159,00 €podrobnejšie
39Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie pre CVČ Liba Academy.Zmluva2021114,00 €podrobnejšie
38Zmluva o poskytnutí služieb - znižovanie energetickej náročnosti v MŠ Sokoľany.Zmluva20213432,00 €podrobnejšie
37Zmluva o poskytovaní služieb - stavebný dozor - oprava MK6Zmluva20212000,00 €podrobnejšie
36Zmluva o dielo - zriadenie MŠ v ZŠ SokoľanyZmluva202121994,00 €podrobnejšie
35Zmluva - stavebný dozor pri stavbe v ZŠ Sokoľany.Zmluva2021660 €podrobnejšie
34Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie pre AHK SokoľanyZmluva20217500 €podrobnejšie
33Dodatok č.1 k zmluve č. 27/2020Zmluva2021podrobnejšie
32Zmluva o dielo - znižovanie energetickej náročnosti pre MŠZmluva202118000,00 €podrobnejšie
31Zmluva o nájme pozemku.Zmluva2021podrobnejšie
30Poistná zmluva - výlet MŠ SokoľanyZmluva202128,80 €podrobnejšie
29Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie pre FK Tatra Sokoľany.Zmluva202120000,00 €podrobnejšie
28Zmluva o poskytovaní služieb - žiadosť o NFPZmluva2021podrobnejšie
27Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania.Zmluva2021podrobnejšie
26Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie pre folklórny súbor Sakaľčane.Zmluva20212000,00 €podrobnejšie
25Zmluva o nájme poľnohospodárskej pôdy.Zmluva2021podrobnejšie
24Zmluva o spracúvaní osobných údajov zamestnávateľom.Zmluva2021podrobnejšie
23Zmluva o dielo-oprava cesty MK6 - Jakabova ulicaZmluva2021131690,45 €podrobnejšie
22Zmluva na zabezpečenie testovania antigénovými testami.Zmluva2021podrobnejšie
21Dodatok č.3 k Zmluve na zabezpečenie likvidácie kalu pre obecnú ČOV Sokoľany.Zmluva2021podrobnejšie
20Zmluva o poskytnutí služieb č.10/2021/ZoNFPZmluva20213600,00 €podrobnejšie
19Zmluva o rekonštrukcii v materskej škole Sokoľany.Zmluva20215760,00 €podrobnejšie
18Zmluva o poskytovaní služieb - zriadenie MOM na CoviD-19Zmluva2021podrobnejšie
17Zmluva o dielo - oprava v ZŠ SokoľanyZmluva202128155,98 €podrobnejšie
16Zmluva o poskytovaní služieb - zriadenie MOM na CoviD-19Zmluva2021podrobnejšie
15Zmluva o poskytovaní služieb - zriadenie MOM na CoviD-19Zmluva2021podrobnejšie
14Zmluva o poskytovaní služieb - zriadenie MOM na CoviD-19Zmluva2021podrobnejšie
13Dodatok č. 1 k zmluve o výpožicke - štatistický úrad SRZmluva2021podrobnejšie
12Zmluva o poskytovaní služieb - zriadenie MOM na CoviD-19Zmluva2021podrobnejšie
11Zmluva o poskytovaní služieb - ziadenie MOM na CoviD-19Zmluva2021podrobnejšie
10Zamestnávateľská zmluva so spoločnostou NN Tatry- Sympatia, d.d.s., a.s.Zmluva2021podrobnejšie
9Dodatok č.4 - odpady NATUR-PACK s.r.o.Zmluva2021podrobnejšie
8Zmluva o dielo - UPO Sokoľany - Zmeny a doplnky 01.Zmluva202120640,00 €podrobnejšie
7Zmluva o poskytovaní služieb - zriadenie MOM na CoviD-19Zmluva2021podrobnejšie
6Dodatok k zmluve medzi obcou Sokoľany a spoločnosťou Komensky s.r.o.Zmluva2021podrobnejšie
5Zmluva o poskytovaní služieb - zriadenie MOMZmluva2021podrobnejšie
4Dodatok k zmluve s Slovak TelekomZmluva2021podrobnejšie
3Zmluva o poskytovaní služieb - MOM.Zmluva2021podrobnejšie
2Zmluva o poskytovaní služieb - MOM.Zmluva2021podrobnejšie
1Zmluva o poskytovaní služieb - spracovanie miezd a platov.Zmluva2021podrobnejšie
1