Zmluvy

ČísloPredmetTypRokSuma
30Kúpna zmluva - parcela KN E č. 1939 - medzi predávajúcimi a kupujúcim.Zmluva2022podrobnejšie
29Dodatok z Zmluve o poskytovaní služby zo dňa 09.09. 2019 - Komenský s.r.o.Zmluva2022podrobnejšie
28Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie pre CVČ Beniakovce.Zmluva20222660,00 €podrobnejšie
27Kúpna zmluva - Pavol KmecZmluva2022287,00 €podrobnejšie
26Zmluva - Komunikácie Sokoľany - Oprava MK8Zmluva20222300,00 €podrobnejšie
25Zmluva o dielo - Komunikácie, chodníky a odvodnenie v obci Sokoľany - II.etapaZmluva2022111944,71 €podrobnejšie
24Zmluva o poskytnutí príspevku na dopravné služby s firmou Eurobus.Zmluva2022165€/mes. €podrobnejšie
23Zmluva s CVČ DOMKAZmluva202238,00 €podrobnejšie
22Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie pre AHK SokoľanyZmluva20225000,00 €podrobnejšie
21Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. ZM-KO-OD-19-0987 2019 / OBEC - s firmou KOSIT a.s.Zmluva2022podrobnejšie
20Zmluva o dielo - zlepšenie prístupu k pitnej vode pre obyvateľov z MRK z obce SokoľanyZmluva202265,782,07 €podrobnejšie
19Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie - rozpočet na rok 2022Zmluva20222606,40 €podrobnejšie
18Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie pre folklórny súbor Sakaľčane.Zmluva20222000,00 €podrobnejšie
17Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie pre FK Tatra Sokoľany.Zmluva202225000,00 €podrobnejšie
16Kúpna zmluva - Pavol Varga a Eva VargováZmluva2022143,50 €podrobnejšie
15Kúpna zmluva - Mária VargováZmluva2022143,50 €podrobnejšie
14Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služiebZmluva2022podrobnejšie
13Dohoda o skončení platnosti a účinnosti Zmluvy o dielo zo dňa 01.02. 2022Zmluva2022podrobnejšie
12Dodatok č.1 k darovacej zmluve č.1/2022 zo dňa 07.02. 2022Zmluva2022podrobnejšie
11Hromadná licenčná zmluvaZmluva2022podrobnejšie
10Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov CVČ Mesto KošiceZmluva2022285,00 €podrobnejšie
9Zmluva o pokračovaní MOPS v obci Sokoľany.Zmluva2022podrobnejšie
8Kúpna zmluva - Martin BérešZmluva2022podrobnejšie
7Kúpna zmluva - Štefan BérešZmluva2022podrobnejšie
6Darovacia zmluva č.1/2022 - odpadové drevo.Zmluva2022podrobnejšie
5Zmluva o poskytnutí služieb - stavebný dozor.Zmluva20221200,00 €podrobnejšie
4Dodatok č.2 k zmluve - MOPS.Zmluva2022podrobnejšie
3Zmluva o dielo - prístup k pitnej vode pre obyvateľov MRK v obci Sokoľany.Zmluva202259082,43 €podrobnejšie
2Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak TelecomZmluva2022podrobnejšie
1Zmluva o poskytovaní služiebZmluva2022podrobnejšie
1