Zmluvy

ČísloPredmetTypRokSuma
9Zmluva s FK Tatra Sokoľany o poskytnutí finančnej dotácie.Zmluva20188,000 €podrobnejšie
8Dodatok č.1 k zmluve s NATUR PACKZmluva2018podrobnejšie
7Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 14.11. 2017.Zmluva2018159064,41 €podrobnejšie
6Darovacia zmluva č.2/2018 so spoločnosťou U.S.STEEL Košice s.r.o.Zmluva20183,32/t. €podrobnejšie
5Zmluva o poskytovaní právnej pomoci s advokátkou MeňhertovouZmluva2018190/mes. €podrobnejšie
48Zmluva CVČ s mestom Košice.Zmluva2018323,00 €podrobnejšie
47Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie.Zmluva201857,00 €podrobnejšie
46Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie.Zmluva20181083,00 €podrobnejšie
45Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie.Zmluva201876,00 €podrobnejšie
44Zmluva o poskytnutí finančnej dotácieZmluva201876,00 €podrobnejšie
43Zmluva o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu.Zmluva2018199000,00 €podrobnejšie
42Zmluva o nájme s CVČ Beniakovce.Zmluva2018200,00 €podrobnejšie
41Dodatok č.1 z zmluve o dielo.Zmluva2018100723,44 €podrobnejšie
40Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu Zmluva2018podrobnejšie
4Príloha k zmluve o prevádzkovaní verejnej kanalizácie obce Sokoľany č.137/12 - rozpočet na rok 2018Zmluva20182368,73 €podrobnejšie
39Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie pre Rímskokatolícku cirkev.Zmluva2018500,00 €podrobnejšie
38Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.Zmluva2018podrobnejšie
37Zmluva o poskytovaní služieb s TESTAV spol. s.r.o.Zmluva20181800,00 €podrobnejšie
36Zmluva o dielo - zariadenie kanalizačnej ČS.Zmluva201823267,78 €podrobnejšie
35Zmluva o dielo - Sokoľany - obecná kanalizácia a ČOV.Zmluva2018179306,72 €podrobnejšie
34Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 2.Zmluva2018podrobnejšie
33Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 1. Zmluva2018podrobnejšie
32Dodatok č.6 k zmluve č.43/2013 o dodávke pitnej vody.Zmluva2018podrobnejšie
31Darovacia zmluva s Technickou univerzitou v Košiciach.Zmluva20180,00 €podrobnejšie
30Dodatok č.1 k zmluve o dielo Zmluva2018131291,06 €podrobnejšie
3Darovacia zmluva č.1/2018 so spoločnosťou U.S.STEEL Košice, s.r.o.Zmluva20180,00 €podrobnejšie
29Zmluva o nájme pozemku za účelom výstavby kanalizácie.Zmluva20181,00 €podrobnejšie
28Zmluva o nájme pozemku za účelom výstavby kanalizácie.Zmluva20181,00 €podrobnejšie
27Zmluva o spolupráci s Antikom.Zmluva2018podrobnejšie
26Hromadná licenčná zmluva SOZA 2018.Zmluva2018podrobnejšie
25Darovacia zmluva č.3/2018 s SITRANS s.r.o.Zmluva2018500,00 €podrobnejšie
24Darovacia zmluva č.2/2018 s ZIVI TRANS s.r.o.Zmluva2018500,00 €podrobnejšie
23Darovacia zmluva č.1/2018 s S.A. Group s.r.o.Zmluva2018300,00 €podrobnejšie
22Darovacia zmluva s Inžinierskymi stavbami.Zmluva2018300,00 €podrobnejšie
21Zmluva o poskytnutí služieb - Zmluva20181800 €podrobnejšie
20Zmluva o dielo - Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Sokoľany.Zmluva201889650,96 €podrobnejšie
2Zmluva o preprave s Eurobus a.s.Zmluva201836,48/ned. €podrobnejšie
19Zmluva s Mesto Košice - CVČ.Zmluva2018494,00 €podrobnejšie
18Zmluva o vykonávaní technického dozoru pri realizácií stavby Sokoľany - realizácia stôk BA-1 a BBZmluva20181500bezDPH €podrobnejšie
17Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva.Zmluva2018podrobnejšie
16Zmluva o dielo - realizácia stôk BA-1 a BB.Zmluva2018109444,58 €podrobnejšie
15Zmluva o vydaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať.Zmluva2018103,20 €podrobnejšie
14Dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov uzatvorenej dňa 31.08. 2015.Zmluva2018podrobnejšie
13Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie pre činnosť CVČ Beniakovce.Zmluva20182394,00 €podrobnejšie
12Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie pre CVČ Domka.Zmluva201838,00 €podrobnejšie
11Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie pre CVČ Filia.Zmluva201876,00 €podrobnejšie
10Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie pre AHK Sokoľany.Zmluva20183,000 €podrobnejšie
1Zmluva o poskytovaní služieb s Alenou Kozákovou.Zmluva2018podrobnejšie
1