Zmluvy

ČísloPredmetTypRokSuma
51Zmluva o poskytovaní služieb - Slovak Telecom.Zmluva2019120,00 €podrobnejšie
51Zmluva o poskytovaní služieb - Slovak Telecom.Zmluva2019120,00 €podrobnejšie
50Dodatok č. 1 a č. 2 k zmluve o dielo zo dňa 28.06. 2019Zmluva2019podrobnejšie
49Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie pre Kongregáciu sestier Dominikánok Bl. Imeldy.Zmluva201919,00 €podrobnejšie
48Zmluva s centrom voľného času Fília.Zmluva201995,00 €podrobnejšie
47Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov CVČ Beniakovce.Zmluva20191159,00 €podrobnejšie
46Zmluva s centrom voľného času Beniakovce.Zmluva2019200,00 €podrobnejšie
45Zmluva o poskytnutí dotácie zo Štátneho Rozpočtu SR na rok 2019Zmluva20194000,00 €podrobnejšie
44Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva.Zmluva2019podrobnejšie
43Zmluva o spolupráci - NP TSP a TP II.Zmluva2019podrobnejšie
42Zmluva - stavebná úprava miestnych komunikácii v obci SokoľanyZmluva20192000,00 €podrobnejšie
41Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 17.05. 2019Zmluva2019podrobnejšie
40Zmluva o bežnom účte na dotáciu.Zmluva2019podrobnejšie
39Zmluva o bežnom účte na dotácie s VÚB bankou.Zmluva2019podrobnejšie
38Zmluva o dielo - oprava miestnej kanalizácie v obci Sokoľany.Zmluva2019148866,90 €podrobnejšie
37Zmluva o poskytovaní služieb - virtuálna knižnica.Zmluva2019podrobnejšie
36Zmluva s obcou Valaliky.Zmluva2019podrobnejšie
35Zmluva o prevode hnuteľnej veci.Zmluva2019100,00 €podrobnejšie
34Zmluva - technický dozor pri stavebných prácach.Zmluva20192 000,00 €podrobnejšie
33Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie od Enviromentálneho fondu.Zmluva2019190000,00 €podrobnejšie
32Zmluva o poskytovaní verejných služieb - T-comZmluva2019podrobnejšie
31Zmluva o dielo - dodávka a montáž zavlažovacieho systému na futbalovom ihrisku SokoľanyZmluva201912808,80 €podrobnejšie
30Rekonštrukcia miestnych komunikacií v obci Sokoľany.Zmluva20192,000,00 €podrobnejšie
29Zmluva so Základnou školou Haniska.Zmluva2019podrobnejšie
28Zmluva s foklórnym súborom Sakaľčane.Zmluva2019277,00 €podrobnejšie
27Zmluva o dielo: Rekonštrukcia MK obec Sokoľany.Zmluva2019126780,80 €podrobnejšie
26Zmluva s mestom Košice - CVČ.Zmluva2019608,00 €podrobnejšie
25Dodatok č.7 k Zmluve č. 43/2013 o dodávke pitnej vody zo dňa 19.06. 2013Zmluva2019podrobnejšie
24Zmluva o výkone lekárskej posudkovej činnosti.Zmluva2019podrobnejšie
23Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.Zmluva2019podrobnejšie
22Zmluva so Slovenským futbalovým zväzom.Zmluva201912000,00 €podrobnejšie
21Zmluva s Liba Academy.Zmluva2019190,00 €podrobnejšie
20Zmluva o dielo - obecná kanalizácia a ČOV 2019Zmluva2019200 000 €podrobnejšie
19Poskytnutie finančnej dotácie pre Kongregáciu sestier dominikánok.Zmluva201938,00 €podrobnejšie
18Poskytnutie finančnej dotácie pre CVČ Beniakovce.Zmluva20192,166,00 €podrobnejšie
17Poskytnutie finančnej dotácie pre CVČ Filia.Zmluva2019152,00 €podrobnejšie
16Poskytnutie finančnej dotácie Domka.Zmluva2019152 za 1.p €podrobnejšie
15Zmluva s AHK Sokoľany.Zmluva20193750,00 €podrobnejšie
14Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie pre CirkevZmluva2019500,00 €podrobnejšie
13Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie s FK Tatra Sokoľany.Zmluva201915000,00 €podrobnejšie
12Zmluva so Slovak telekom - telefónny aparát.Zmluva20190,00 €podrobnejšie
11Zmluva so Slovak Telekom - pevná linka.Zmluva20190,00 €podrobnejšie
10Dodatok č2. k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov.Zmluva20199603,10 €podrobnejšie
9Zmluva Slovak Telekom - materská školaZmluva2019120,00 €podrobnejšie
8Zmluva Slovak Telekom - základná školaZmluva2019120,00 €podrobnejšie
7Zmluva Slovak Telekom - starostov mobilZmluva2019120,00 €podrobnejšie
6Zmluva Slovak Telekom - mobil obecného úradu.Zmluva2019120,00 €podrobnejšie
5Dohoda o výkone činnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.Zmluva2019podrobnejšie
4Zmluva o poskytovaní verejnej telefónnej službe.Zmluva2019podrobnejšie
3Darovacia zmluva č.2/2019Zmluva2019podrobnejšie
2Dodatok č. 2 o prevádzkovaní kanalizácie.Zmluva2019podrobnejšie
1Zmluva o poskytovaní služieb s Alenou Kozákovou.Zmluva2019podrobnejšie
1