Zmluvy

ČísloPredmetTypRokSuma
9Kúpna zmluva - kúpa pozemku.Zmluva20173720,00 €podrobnejšie
8Dodatok č. 1 k zmluve o dielo - rekonštrukcia obecného vodovoduZmluva2017podrobnejšie
7Zmluva o dielo - rekonštrukcia obecného vodovoduZmluva201729 870,15 €podrobnejšie
6Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov ZŠZmluva2017podrobnejšie
5Dodatok č. 1 k zmluve s DATALAN, a.s. z roku 2017Zmluva2017504,00 €podrobnejšie
43Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na činnosť súkromného CVČ Filia.Zmluva201738,00 €podrobnejšie
42Zmluva o dielo s firmou PLYNMONT.Zmluva2017146 916,02 €podrobnejšie
41Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na činnosť súkromného centra voľného času - DomkaZmluva201719,00 €podrobnejšie
40Zmluva o poskytnutí dotácie pre súkromné CVČ BeniakovceZmluva20171216,00 €podrobnejšie
4Dodatok č.1 k zmluve o dielo z dňa 08.01. 2009Zmluva201724 660,00 €podrobnejšie
39Darovacia zmluva č.1/2017Zmluva2017200,00 €podrobnejšie
38Zmluva o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie..Zmluva201738,000 €podrobnejšie
37Zmluva o poskytovaní kvalifikovanej dôveryhodnej služby vyhotovovania a overenia kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať.Zmluva20170,00 €podrobnejšie
36Príloha č.1 k zmluve o vykonávaní zberu a prepravy komunálneho odpadu.Zmluva2017podrobnejšie
35Zmluva o vykonávaní zberu a prepravy komunálnych odpadovZmluva2017podrobnejšie
34Zmluva o uzavretí nájomnej zmluvy s CVČ BeniakovceZmluva2017200 €podrobnejšie
33Zmluva o bežnom účte vo VÚB BankeZmluva20170,00 €podrobnejšie
32Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 07.09. 2017Zmluva201797 450,20 €podrobnejšie
31Zmluva o poskytnutí služieb - stavebný dozorZmluva20171500,00 €podrobnejšie
30Zmluva o dielo - sanácia miest s nezákonne uloženým odpadom v obci SokoľanyZmluva201797 450,20 €podrobnejšie
3Dodatok č. 1 k zmluve s DATALAN, a.s. z roku 2016Zmluva20170,00 €podrobnejšie
29Zmluva o poskytnutí právnej pomoci.Zmluva2017240,00/mes €podrobnejšie
28Zmluva o dielo - Inžinierske stavbyZmluva2017152 794,69 €podrobnejšie
27Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel na verejnosti na deň obce SokoľanyZmluva2017podrobnejšie
26Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na rok 2017Zmluva201714112,00 €podrobnejšie
25Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na CVČ KošiceZmluva2017532,00 €podrobnejšie
24Zmluva - vybudovanie zberného dvora a sanácia nezákonne uloženého odpadu v obci Sokoľany.Zmluva2017950,00 €podrobnejšie
23Zmluva - zberný dvorZmluva20172.000 €podrobnejšie
22Zmluva o poskytnutí vzdelávacích a IT služiebZmluva20170,00 €podrobnejšie
21Dodatok č. 5 k Zmluve č.43/2013 o dodávke pitnej vody zo dňa 19.06. 2013Zmluva20170,00 €podrobnejšie
20Zmluva s LIBA ACADEMYZmluva2017114,00 €podrobnejšie
2Zmluva o spracovaní miezd.Zmluva20170,00 €podrobnejšie
19Zmluva s neziskovou organizáciou FiliaZmluva201757,00 €podrobnejšie
18Zmluva so Združením saleziánskej mládeže - DOMKAZmluva201738,00 €podrobnejšie
17Zmluva o poskytnutí dotácie pre CVČ BeniakovceZmluva20172318,00 €podrobnejšie
16Zmluva o poskytnutí dotácie pre AHK Sokoľany.Zmluva20174750,00 €podrobnejšie
15Zmluva o spolupráci - realizácia projektu pre rómsku komunituZmluva20170,00 €podrobnejšie
14Zmluva o dielo.Zmluva20173569,88 €podrobnejšie
13Zmluva o pripojení k informačnému systémuZmluva20170,00 €podrobnejšie
12Zmluva o vykonávaní činnosti zberu a výkupu kovového odpadu od fyzických osôbZmluva2017podrobnejšie
11Zmluva s UPSVaRZmluva20174.275,18 €podrobnejšie
10Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce pre FK Tatra SokoľanyZmluva201712.700 €podrobnejšie
1Darovacia zmluva U.S.STEEL KošiceZmluva20170,00 €podrobnejšie
1