Zmluvy

ČísloPredmetTypRokSuma
26Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb na úseku odpadového hospodárstva.Zmluva2020podrobnejšie
25Kúpna zmluva medzi obcou Sokoľany a p. Ladislavom Jarkom.Zmluva2020288,00 €podrobnejšie
24Zmluva medzi obcou Sokoľany a Imrichom PiroškomZmluva20201452,00 €podrobnejšie
23Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Sokoľany - FK Tatra SokoľanyijZmluva202010 000,00 €podrobnejšie
22Kúpna zmluva medzi obcou Sokoľany a občanom obce Sokoľany.Zmluva2020podrobnejšie
21Zmluva č. 27/2020 o dodávke pitnej vody.Zmluva2020podrobnejšie
20Dohoda medzi obcou Sokoľany a obcou Geča ohľadom dobrovoľnej hasičskej jednotky.Zmluva2020podrobnejšie
19Dodatok č. 1 k zmluve na zabezpečenie likvidácie kalu pre obecnú ČOV Sokoľany zo dňa 21.04. 2015Zmluva2020podrobnejšie
18Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie pre folklórny súbor SakaľčaneZmluva20201000,00 €podrobnejšie
17Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov pre ZŠ Haniska.Zmluva2020podrobnejšie
16Kúpnopredajná zmluva medzi obcou Sokoľany a Katarínou Lackovou.Zmluva20202388,00 €podrobnejšie
15Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní technickej služby zo dňa 06.02. 2020Zmluva2020podrobnejšie
14Dodatok č.1 k darovacej zmluve s U.S.STEEL Košice, s.r.o.Zmluva2020podrobnejšie
13Dodatok č. 3 k zmluve s NATUR-PACK a.s.Zmluva2020podrobnejšie
12Zmluva o poskytovaní služieb - stavebný dozorZmluva20202000,00 €podrobnejšie
11Zmluva o dielo - Sokoľany - obecná kanalizácia a ČOV 2020Zmluva2020200000,00 €podrobnejšie
10Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 3.10. 2019Zmluva2020podrobnejšie
9Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov.Zmluva2020podrobnejšie
8Zmluva o dielo na zhotovenie posudku strategického dokumentu - územný plán obec Sokoľany.Zmluva2020775,00 €podrobnejšie
7Zmluva o poskytovaní technickej služby č. 2020 Zmluva20205604,20 €podrobnejšie
6Zmluva o obstaraní zájazdu pre ZŠ Sokoľany.Zmluva20203000,00 €podrobnejšie
5Zmluva o spracovaní osobných údajov.Zmluva2020podrobnejšie
4Dodatok č. 1 2020 k Licenčnej zmluve - DATALAN.Zmluva2020podrobnejšie
3Dodatok č.2 k zmluve o preprave č.159/2004Zmluva2020podrobnejšie
2Zmluva o poskytovaní služieb - Alena Kozáková.Zmluva2020podrobnejšie
1Zmluva o združenej dodávke elektriny.Zmluva2020podrobnejšie
1