Komunálne voľby 2018 Sokoľany

Predseda NR SR Andrej Danko svojím rozhodnutím č. 191/2018 Z. z. zo dňa 6. júla 2018 vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí. Deň konania volieb je určený na sobotu 10. novembra 2018. Voľby sa vykonajú v súlade so zákonom č. 346/1990 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov.

Definitívne výsledky hlasovania

 

Celkový počet osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov

955

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky

 

528

Účasť voličov v %

 

 

55,29

Počet odovzdaných obálok

 

 

528

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby

do obecného zastupiteľstva

 

519

starostu obce

 

501

 

Počet hlasov pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce vyjadrený v absolútnych číslach a percentách:

1. František Beregszászi - 345 hlasov (68,86%)

2. Ing. Tomáš Suchý - 156 hlasov (32,14%)

 

Počet hlasov pre jednotlivých kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva vyjadrený v absolútnych číslach a percentách:

1. Ján Eliáš - 256 hlasov (49,32%)

2. Ing. Lukáš Varga - 255 hlasov (49,13%)

3. Marián Béreš - 247 hlasov (47,59%)

4. Imrich Výrostko - 242 hlasov (46,63%)

5. Eugen Varga - 209 hlasov (40,27%)

6. JUDr. Vincent Oravec - 205 hlasov (39,50%)

7. Marek Fodor - 193 hlasov (37,20%)

8. František Hiščák - 185 hlasov (35,65%)

9. Ing. Ľuboš Janke - 180 hlasov (34,68%)

10. Ing. Peter Seman - 171 hlasov

11. Michal Fortuna - 158 hlasov

12. Ing. Tomáš Suchý 155 hlasov

13. Roman Lacko - 146 hlasov

14. Patrik Gergely - 141 hlasov

15. Martin Kopera - 131 hlasov

16. Karel Klempár - 107 hlasov

17. Lucia Vrláková - 106 hlasov

Hrubým písmom zvýraznení sú víťazi komunálnych volieb 2018.

1