Zverejnený nový rozpočet obce

20.3.2024

Pripomíname občanom, že od 11.3.2024 je na elektronickej úradnej tabuli na stránke obce zverejnení návrh rozpočtu obce na roky 2024-2026. Rozpočet je možné nájsť taktiež v papierovej forme na nástenke na Obecnom úrade. Pripomienky je možné podávať v zákonnej lehote do 15 dní, teda do 25.3.2024.

1