Nadbytočný komunálny odpad

21.3.2023

O B E C S O K O Ľ A N Y
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Sokoľany č. 193, 044 57 Haniska
Č.j.: 236/2023 V Sokoľanoch, dňa 28.2.2023
 
OZNÁMENIE
 
Obecný úrad v Sokoľanoch oznamuje obyvateľom obce Sokoľany, ktorí využívajú službu odvozu
komunálneho odpadu, že komunálny odpad vyprodukovaný naviac bude vyvezený len v 120 L
vreciach spoločnosti KOSIT a.s., ktoré si môžete zakúpiť na obecnom úrade.
Cena jedného vreca je 2,80 Eúr. V cene zakúpeného vreca je zahrnutý poplatok za odvoz
a spracovanie komunálneho odpadu.
Toto opatrenie platí od 1.3.2023.
 
Ing. Ľuboš Janke
starosta obce
1