Odstávka dodávky elektriny

11.6.2023

VSD, a.s. oznamuje, že v nasledujúcich dňoch bude prerušená distribúcia elektriny na súpisných číslach, ktoré sú uvedené v priložených zoznamoch. Prosím skontrolujte zoznamy na jednotlivé dni, či v nich nefiguruje aj vaše súpisné čislo. 

Obecný úrad taktiež oznamuje, že z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie bude v dňoch 28.6.2023, 29.6.2023 a 30.6.2023 prerušené aj internetové pripojenie spoločnosti Antik Telecom s.r.o.

19.6.2023 od 8:40 do 18:00 - ZOZNAM  

20.6.2023 od 8:20 do 18:00 - ZOZNAM  

26.6.2023 od 8:20 do 17:00 - ZOZNAM  

27.6.2023 od 8:30 do 17:00 - ZOZNAM  

28.6.2023 od 8:10 do 17:00 - ZOZNAM 

29.6.2023 od 8:10 do 17:00 - ZOZNAM 

30.6.2023 od 8:00 do 17:00 - ZOZNAM 

1