Zvoz elektroodpadu 11.1. 2023 a pridanie harmonogramu zberu elektroodpadu na 1. polrok 2023.

9.1.2023

OÚ oznamuje, že dňa 11.1.2023 (t. j. v stredu) sa v čase od 8.00 hod. uskutoční zber elektroodpadu. Z dôvodu množiacich sa sťažností na vyzbieranie elektroodpadu neoprávnenými osobami sa mení spôsob zberu. Zber elektroodpadu sa uskutoční iba na vopred nahlásených adresách pracovníkmi zberovej spoločnosti, ktorí sú označení tak na oblečení aj na vozidle nápisom ZBER A SPRACOVANIE ELEKTROODPADU. Záujem o zber elektroodpadu nahláste na obecnom úrade dnes do 16.00 hod alebo zajtra do 14.00 hod.

 

Do záložky " odpady " bol pridaný zvozový kalendár elektroodpadu na 1. polrok 2023 .  K nahliadnutiu kniknite tu:http://www.obecsokolany.sk/Odpady

1