Zvoz konárov a stavebného odpadu

21.4.2023

Obecný úrad oznamuje občanom, že orezané konáre zo stromov a kríkov a stavebný odpad je možné odovzdať na zbernom dvore v sobotu (22.4.2023) v čase od 10.00. do 12.00 hod.

1