Oprava cesty

1.8.2023

Rekonštrukcia železničného mosta obmedzí čiastočne cestnú dopravu od 1. augusta do 31. decembra 2023.

Obyvatelia regiónu, využívajúci cestu v smere Ľudvíkov Dvor – Haniska v oboch smeroch by mali zbystriť pozornosť a na svoju prepravu plánovať pár minút naviac.

Kvôli realizácii stavby Rekonštrukcia mosta Haniska č. 1 bude uzavretý vždy jeden jazdný pruh v dĺžke približne 620 metrov pod železničným mostom Haniska č. 1 v kat. území Železiarne, a to v dvoch etapách.

 

1. ETAPA - čiastočná uzávera pozemnej komunikácie č. III/3401 – uzávera jedného jazdného pruhu cesty v smere Ľudvíkov Dvor – Haniska.

         Začiatok čiastočnej uzávery:             od 1. augusta2023 v čase od 8:00 hod.

Ukončenie čiastočnej uzávery:             do 01. októbra v čase do 7:59 hod.

 

2. ETAPA - čiastočná uzávera pozemnej komunikácie č. III/3401 - uzávera jedného jazdného pruhu cesty v smere Haniska – Ľudvíkov Dvor.

Začiatok čiastočnej uzávery:              od 01. októbra 2023 v čase od 8:00 hod.

Ukončenie čiastočnej uzávery:          do 31. decembra 2023 v čase do 14:00 hod.

 

Rekonštrukcia železničného mosta je súčasťou modernizácie dopravnej infraštruktúry.

Spoločnosť U. S. Steel Košice ako investor stavby ďakuje za pochopenie a trpezlivosť účastníkom cestnej premávky, ktorí budú touto rekonštrukciou mosta dotknutí.

1