Oznam o zatvorení obecného úradu Sokoľany.

22.12.2022

OÚ oznamuje, že z dôvodu čerpania dovoleniek bude obecný úrad v dňoch 23.12.2022, 27.12.2022 a 30.12.2022 pre verejnosť zatvorený.

1