Zverejnenie zápisnice z volieb

2.10.2023

V Záložke Voľby do NR SR 2023 je zverejnená zápisnica z volieb v našej obci.

Kliknite na záložku alebo sa prekliknite týmto linkom.

1