Obmedzená prevádzka rozhlasu

20.10.2023

Obecný úrad oznamuje, že z dôvodu rekonštrukcie elektrickej siete a následnej prekládky miestneho rozhlasu na nové vedenie, bude v jednotlivých častiach obce dochádzať k jeho obmedzenej prevádzke.

 
 
1