Zrušenie zberu elektroodpadu

14.5.2024

OÚ oznamuje, že z technických príčin je vývoz elektroodpadu dňa 15.5.2024 zrušený. Ďalší zber sa uskutoční podľa zvozového kalendára dňa 5.6.2024

1