Vyhlásenie výberového konania

6.11.2023

Obec Sokoľany vyhlasuje výberové konanie na pozíciu sociálneho pracovníka.

Uzávierka na predkladanie žiadostí do výberového konania je 13.11.2023.

Všetky informácie sú uvedené v prílohe.

Informácie o spracovaní osobných údajov.pdf

1