Výberové konania

14.5.2024

Dokumenty k výberovým konaniam nájdete nižšie:

VK-Riaditeľ ZŠ Valaliky.pdf

VK-Riaditeľ ZŠ Kokšov-Bakša.pdf

VK-Riaditeľ MŠ Kokšov-Bakša.pdf

 

 

1