Prerušená dodávka elektriny

18.8.2023

VSD, a.s. oznamuje, že dňa 7.9.2023 v čase od 08:10 do 17:00 hod. a dňa 8.9.2023 v čase od 07:30 do 16:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny na súpisných číslach, ktoré sú uvedené v priloženom zozname.

 

ZOZNAM.pdf

 
 
 
 
1