Zber komunálneho odpadu a zber papiera.

9.1.2023

OÚ oznamuje občanom, že zajtra dňa 10.1.2023 sa uskutoční zber komunálneho odpadu a dňa 12.1.2023 (t. j. štvrtok) sa uskutoční zber papiera. Zvozový kalendár na rok 2023 vám bude do vašich poštových schránok roznesený v najbližších dňoch.

Prosíme obyvateľov, aby po vykonanom zbere KO ponechali zberné nádoby vyložené pred svojim domom do 15.00 hod. z dôvodu označovania nádob nálepkou pracovníkom obecného úradu.

1