Zákaz vjazdu ťažkým nákladným vozidlám nad 12 tón v obci Sokoľany.

22.8.2019

1