Uctenie pamiatky padlých rodákov v 2. svetovej vojne.

21.5.2019

1