Výstavba kanalizácie sa presunula na "Jakabovú ulicu".

9.10.2019

1