Zber šatstva pre Gréckokatolícku charitu v Košiciach.

4.12.2018

1