Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Sokoľanoch.

12.8.2018

1