Uctenie si padlých vojakov v 1. svetovej vojne.

18.11.2018

1