Rekonštrukcia miestnej komunikácie pokračuje na ulici "Malý bok".

13.11.2019

1