Začala sa ďalšia etapa opravy ciest v obci Sokoľany.

15.8.2019

1