Rekonštrukcia ďalšej miestnej komunikácie dokončená.

3.10.2019

1