Spomienka na padlých v 2. svetovej vojne.

16.5.2018

1