AHK Sokoľany odohrali priateľský zápas v Českej republike.

13.9.2018

1