Prevencia kriminality

Opatrenia na ochranu seniorov pred podvodnými konaniami.doc

nestante sa obeťou podvodníkoch leták.pdf


1