Magnetická tabuľa

Číslo: 33
Rok: 2024
Suma: 77,4 €
Zmluvné strany:
Odberateľ: Obec Sokoľany, Sokoľany č.193, Sokoľany, 044 57
IČO: 00690741, DIČ: 2021261297
Dátum vystavenia: 27.02.2024
Dátum zverejnenia: 26.03.2024
Dátum dodania: 27.02.2024
Schvaľujúci: Ing. Ľuboš Janke
Funkcia schvaľujúceho: starosta obce

Prílohy

obj_33-(1).pdf
1