Zneškodnenie odpadu

Číslo: 54
Rok: 2024
Suma:
Zmluvné strany:
Odberateľ: Obec Sokoľany, Sokoľany č.193, Sokoľany, 044 57
IČO: 00690741, DIČ: 2021261297
Dátum vystavenia: 02.04.2024
Dátum zverejnenia: 19.04.2024
Dátum dodania: 02.04.2024
Schvaľujúci: Ing. Ľuboš Janke
Funkcia schvaľujúceho: starosta obce

Prílohy

obj_54-(1).pdf
1