Oznámenie o zrušení trvalého pobytu.

21.6.2019

Dokument na stiahnutie tu: oznámenie o zrušení TP - Papík.pdf

1