Oznam o prerokovaní územného plánu obce Sokoľany.

29.11.2019

Dokument na stiahnutie tu: prerokovanie ÚPO-oznámenie pre verejnosť.pdf

1