Novoročné prianie starostu obce Sokoľany p. Františka Beregszásziho.

1.1.2020

1