Výberové konanie na pozíciu riaditeľ ZŠ Seňa.

22.7.2020

Podmienky a vyhlásenie na stiahnutie tu:

VVK_ZŠ_SEŇA_02_2020.doc

VVK_ZŠ_SEŇA_žiadosť_OcÚ_Š_02_2020.doc

1