Opätovná výzva - potvrdený výskyt Afrického moru ošípaných.

15.10.2020

Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice – okolie

Kukučínova 24,  040 01  Košice

 

 

Opätovná výzva

 

Z dôvodu, že v okrese Košice – okolie bol potvrdený výskyt Afrického moru ošípaných, RVPS Košice – okolie opätovne dôrazne vyzývavšetkých chovateľov ošípaných, ktorí doposiaľ nie sú registrovaní, aby vykonali registráciu svojho chovu (aj 1 ks ošípanej určenej pre domácu spotrebu) v termíne  do

23. 10. 2020

na RVPS Košice – okolie, Kukučínova 24, Košice.                                 

Po tomto termíne bude vykonaná úradná kontrola a v prípade nesplnenia si         tejto povinnosti orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu do výšky  400,-€.

Zároveň sa odporúča, aby chovatelia ošípaných vykonali čo najskôr domácu zabíjačku ošípaných bez ohľadu na vek a hmotnosť. Domáca zabíjačka sa musí oznámiť minimálne jeden pracovný deň vopred na t.č. 055/622 2267 kl.109, kl. 107. Chovateľ je povinný zabezpečiť odber vzorky z ošípanej zabitej na domácej zabíjačke a vzorku odovzdať na RVPS Košice - okolie.

1