Dodatok č.7 k Zmluve č. 43/2013 o dodávke pitnej vody zo dňa 19.06. 2013

Číslo: 25
Rok: 2019
Suma:
Zmluvné strany:Dodávateľ: U.S.STEEL Košice, s.r.o., Vstupný areál U.S.STEEL, Košice, 04454
IČO: 36199222, DIČ: 2021261297
Odberateľ: Obec Sokoľany, Sokoľany č.193, Sokoľany, 044 57
IČO: 00690741, DIČ: 2021261297
Dátum zverejnenia: 12.06.2019
Dátum uzavretia: 12.06.2019
Zmluvu uzavrel: František Beregszászi, starosta obce

Prílohy

dodatok-u.s.steel.pdf
1