Zmluva o poskytovaní technickej služby č. 2020

Číslo: 7
Rok: 2020
Suma: 5604,20 €
Zmluvné strany:Dodávateľ: Antik Telekom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice, 040 01
IČO: 36 191 400, DIČ:
Odberateľ: Obec Sokoľany, Sokoľany č.193, Sokoľany, 044 57
IČO: 00690741, DIČ: 2021261297
Dátum zverejnenia: 19.02.2020
Dátum uzavretia: 06.02.2020
Zmluvu uzavrel: František beregszászi, starosta obce

Prílohy

zmluva-o-poskytovani-sluzieb.pdf
1