Poriadok bohoslužieb po 27. nedeli v cezročnom období.

8.10.2019

1