Oznam obecného úradu o umiestnení kontajnera pre stavebný odpad.

2.5.2019

Obecný úrad oznamuje občanom,

je kontajner určený pre stavebny odpad

bude umiestnený dňa 06.05. 2019 od 13.00 hod.

za obecným úradom.

1