Oznam o umiestnení kontajnera.

24.5.2019

Obecný úrad oznamuje občanom, že veľkoobjemový kontajner pre potreby občanov obce je umiestnený na ulici "Malý bok" , na verejnom priestranstve pri rodinnom dome so súpisným číslom 222.

1