Poriadok bohoslužieb po slávnosti Zoslania Ducha Svätého.

9.6.2019

1