Poriadok bohoslužieb po 13. nedeli v cezročnom období.

3.7.2019

1