Oznam o umiestnení kontajnera.

9.7.2019

Obecný úrad oznamuje občanom, 

že veľkoobjemový kontajner pre potreby občanov obce je umiestnený na "doline",

na verejnom priestranstve pri rodinnom dome so súpisným číslom 110.

1