Poriadok bohoslužieb po 29. nedeli v cezročnom období.

21.10.2019

1