Poriadok bohoslužieb po 32. nedeli v cezročnom období.

11.11.2019

1