Zber komunálneho odpadu dňa 31. 12. 2019

30.12.2019

Zber zmesového komunálneho odpadu sa  uskutoční v utorok 31.12.2019

1