Oznam o umiestnení kontajnera.

19.1.2020

Obecný úrad oznamuje občanom, 

že veľkoobjemový kontajner pre potreby občanov obce je umiestnený na 

na verejnom priestranstve pri rodinnom dome so súpisným číslom 158.

1