Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 11.09. 2020

8.9.2020

Pozvánka s programom na stiahnutie tu: OcZ_-_POZVÁNKA_11_9_2020 .pdf

1