Elektronické sčítanie obyvateľov 2021 - základné informácie.

12.2.2021

ELEKTRONICKÉ  SČÍTANIE  OBYVATEĽOV  2021

 

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov ako jediné zisťovanie umožňuje zapojenie všetkých obyvateľov SR. Prináša po desiatich rokoch komplexný pohľad na to, ako sa Slovenská republika a jej obyvatelia za uplynulé obdobie zmenili. Sčítanie prinesie nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o domácnostiach obyvateľov a ich bývaní.

Sčítanie domov a bytov už prebehlo v minulom roku bez účasti občanov.

 

Teraz sa Slovensko pripravuje na sčítanie obyvateľov. Organizuje ho Štatistický úrad SR v spolupráci so samosprávami. Sčítanie sa začína 15. februára a potrvá do 31. marca 2021.

Povinnosť sčítať samajú všetci obyvatelia, ktorí majú v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt, a zároveň občania Európskej únie, ktorí majú na jej území obvyklý pobyt. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.

Všetky údaje vyplnené vo formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Sčítanie je prvýkrát v histórii plne elektronické, formou tzv. samosčítania. Vyplnenie elektronického formuláru nezaberie viac ako 10 minút. Elektronické samosčítanie sa realizuje bez asistovaného sčítania. 

Ak sa nemôžete sčítať sami, poproste blízku osobu alebo rodinného príslušníka, aby Vám pomohli so sčítaním.

 

Počas elektronického samosčítania obyvateľov bude k dispozícii CALL CENTRUM na telefónnom čísle 02/20 92 49 19. Uvedená infolinka bude slúžiť ako metodická a informačná podpora obyvateľov.

Elektronický formulár pre sčítanie nájdete na stránke www.scitanie.sk, alebo si stiahnite mobilnú aplikáciu.

Vzor elektronického formulára : sčítanie-formulár

 

1