Oznam obecného úradu o pristavení kontajnera pre stavebný odpad.

27.9.2021

Obecný úrad oznamuje občanom, že dňa 29.9.2021, t. j. v stredu, bude pristavený kontajner na zber drobného stavebného odpadu. Kontajner bude umiestnený v areáli zberného dvora, a to v čase od 15.00 hod. do 19.00 hod.

1